Cognitieve therapie

Sinds de jaren 60 van de vorige eeuw is de cognitieve therapie sterk gegroeid en laatste jaren is het de meest gangbare therapievorm binnen de psychologie.

Cognitieve therapie is een vorm van therapie die ervan uitgaat dat psychische klachten ontstaan door een bepaalde manier van denken. Deze denkpatronen worden veroorzaakt door de manier waarop we gebeurtenissen ervaren en verwerken.

Door al onze ervaringen, aangeleerde normen en waarden en culturele opvattingen hebben we een bepaald beeld van onszelf, anderen en de wereld om ons heen. Je zou kunnen zeggen dat we onszelf en de wereld waarnemen door een ‘gekleurde bril’. Ons brein maakt automatisch onderscheid tussen informatie die wel en informatie die niet aansluit op ons zelfbeeld en wereldbeeld. De informatie die niet aansluit op dit beeld, dringt niet door tot ons bewustzijn.

Dit heeft tot gevolg dat wanneer je een negatief beeld van jezelf hebt, alleen ervaringen doordringen die het zelfbeeld bevestigen, of ervaringen worden geïnterpreteerd op een manier die aansluit bij dit beeld. Zo worden de ideeën die we over onszelf hebben niet alleen in stand gehouden, maar vaak ook versterkt.

Op dit denkpatroon richt de cognitieve therapie haar pijlen. Bij cognitieve therapie wordt de cliënt er bewust van gemaakt wat voor beeld hij of zij over zichzelf en de wereld heeft en wat voor gedachten en gevoelens dit oplevert. Door dit beeld samen met de therapeut kritisch te bekijken en te toetsen aan de werkelijkheid kom je tot nieuwe inzichten. Dit maakt het mogelijk om het negatieve beeld van jezelf en de wereld om te buigen in een positief beeld.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze cookies worden gebruikt om content te personaliseren, voor marketingdoeleinden, om social media functies aan te bieden en het bezoek op deze website te analyseren.

Accepteren