Counselen

Counselen is een vorm van therapie waarbij de therapeut de cliënt helpt om zelf oplossingen te vinden voor de problemen en vraagstukken waar hij of zij mee zit. Het wordt toegepast bij meer alledaagse problemen die minder zwaar zijn en daardoor geen intensieve therapie nodig hebben. Een counseling-sessie is een ondersteunend en begeleidend gesprek waarvan het doel is meer inzicht geven in het eigen denken, voelen en gedrag en de invloed die dit gedrag op anderen heeft. Bij counseling is de communicatie tussen de therapeut en de cliënt de therapie.

Hierbij zijn drie benaderingen mogelijk:

  1. In de reflectieve benadering sluit de therapeut aan bij wat de cliënt onder woorden brengt. Hiermee wordt de aandacht van de cliënt steeds teruggebracht naar wat hij zegt, met de bedoeling om een proces van zelfonderzoek in de cliënt op gang te brengen.
  2. Bij de experiëntiële benadering wordt de aandacht vooral gericht op de gevoelens die tijdens het gesprek naar boven komen. Door de cliënt de aandacht te laten houden bij wat zich aandient in zijn of haar lichaam kunnen deze gevoelens worden verkend en geëxploreerd. Zo kan worden uitgezocht wat die gevoelens voor de cliënt betekenen.
  3. De interactionele benadering legt de nadruk op datgene wat er tussen therapeut en cliënt plaatsvindt. De bedoeling is, dat de cliënt er bewust van wordt dat de problemen waar hij mee komt, ontstaan door de manier waarop hij met anderen omgaat. Hierdoor leert hij zijn eigen gedragspatronen herkennen en krijgt hij er inzicht in wat voor effect dit op anderen heeft.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze cookies worden gebruikt om content te personaliseren, voor marketingdoeleinden, om social media functies aan te bieden en het bezoek op deze website te analyseren.

Accepteren