Energetische therapieën

Bij energetische therapieën wordt er van uitgegaan dat ieder levend wezen een energieveld heeft (aura), dat het fysieke lichaam doordringt. Volgens deze zienswijze is er een wisselwerking tussen dit energieveld en het fysieke lichaam. Elke ziekte begint als een verstoring (onbalans) in het energieveld voordat deze zich in het fysieke lichaam manifesteert. Door dergelijke verstoringen kan de energie niet goed meer doorstromen. Dit kan op den duur voor lichamelijke en psychische klachten zorgen en uiteindelijk ziektes veroorzaken.

Energetische therapieën herstellen deze onbalans door in te werken op het energieveld. Voor zover een ziekte nog niet onomkeerbaar is, kunnen er verbluffende resultaten mee bereikt worden.

Deze therapievormen werken met een bepaalde vorm van energie, afhankelijk van de therapie. Door in het energieveld te werken, kun je invloed uit oefenen op de fysieke en psychische toestand van een persoon. In vrijwel alle gevallen heeft dit een gunstig effect op het gevoel van welbevinden en ervaart de cliënt direct een aanmerkelijke verlichting van pijn. Verder werkt het angstreducerend en geeft het een diep gevoel van ontspanning. De cliënt ervaart meestal een grotere vitaliteit.

Hoewel deze therapieën kunnen helpen bij een groot aantal lichamelijke en psychische aandoeningen, blijft het raadzaam om ook een arts te raadplegen. Tijdens de duur van een energetische therapie wordt dan ook aangeraden om onder behandeling of controle van een arts te blijven. Energetische therapie dient vooral gezien te worden als aanvulling op de reguliere zorg.

Grofweg kun je deze behandelvormen onderverdelen in twee categorieën. Bij ene categorie werkt de behandelaar rechtstreeks in het energieveld om blokkades (ophopingen van energie) en vervuilde energie op te lossen of weg te halen en energie toe te voegen, dit gebeurt meestal met de handen. Bij de andere categorie worden er energetisch geladen middelen zoals bloesemremedies, homeopathische en spagyrische middelen toegediend om het energieveld weer in balans te brengen. Het werken met energetische middelen is een subtiele methode die over het algemeen langzamer en minder duidelijk waarneembaar werkt, dan het directe werken in het energieveld.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze cookies worden gebruikt om content te personaliseren, voor marketingdoeleinden, om social media functies aan te bieden en het bezoek op deze website te analyseren.

Accepteren